Automatiseringens fordele

Især i en tid med stadigt stigende konkurrence og lovkrav, der hele tiden ændres, er det vigtigt at optimere processerne i apoteket, så indtægtsniveauet kan opretholdes og tilmed forbedres fremover. Her byder automatisering på flere fordele.

Din fordel

Optimeret omkostnings-
struktur ved øget leveringsdygtighed

En automatiseret løsning betyder ikke alene mindre arbejde, men også enklere processer.

Din fordel

Mere tid til rådgivning takket være optimeringen af personalet arbejdsopgaver

Automatiseret opbevaring betyder: Man behøver ikke løbe væk fra kunden. Det betyder, at der er mere tid til de meget vigtige ting, som at rådgive og udvise farmaceutisk omhu.

Din fordel

Bedre organisation og lettere procedurer

Enkle og slanke processer betyder en lettelse af arbejdet for medarbejderne og mindre bundet kapital.